Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

Maarschalk

betekenis & definitie

Militair bevelhebber, in rang boven de generaals. Als teeken van zijn waardigheid voert de m. een korten, sierlijken staf (baton de maréchal). In Ned. bestaat de rang van m. niet.

De maréchal de France dient niet te worden verward met den maréchal de logies, een onderofficier in rang gelijk met den Ned. wachtmeester. A. Lohmeijer.