Maagdenburger Centuriatoren betekenis & definitie

In 1553 begon Mathias → Flacius te Maagdenburg, met medewerking van Wigand, Aleman, Copus en M. Judex, zijn „Ecclesiastica historia. . . secundum singulas centurias. . . completam”; het is de eerste poging om de alg. kerkgeschiedenis vanuit Prot. oogpunt te behandelen. De eerste uitg. verscheen in 1574 (1624) en het werk wordt gewoonlijk Centuriae Magdeburgenses, Magdeburger Zenturien genoemd.

De centuriatoren worden dikwijls door hun anti-Roomsche vooroordeelen in dwaling geleid. De Kath. weerlegging van hun werk was → Baronius’ Historia ecclesiastica.Lit.: Schaumkeil, Beitrag z. Entstehungsgesch. der M. C. (1898); Polman, L’élément hist. dans la controverse relig. du 16e s. (1932). Willaert.