Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

2019-09-18

Ma Twan Lin

betekenis & definitie

(bijnaam Kwi-tze), Chineesch geleerde uit het begin der 14e eeuw. Leefde gedurende de onrustige periode, die eindigde in de verovering der regeering door de Mongolen, Tiet na zijn dood het manuscript achter van zijn groot en tot op heden beroemd gebleven encyclopaedisch werk Wenhsien-t’oeng-k’ao, dat in 1322 op keizerlijk bevel werd gedrukt.

Lit.: Mayers, Chinese Reader’s Manual (Sjanghai 21924).