Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

Loon op Zand

betekenis & definitie

Gem. in de prov. N. Brabant ten N. van Tilburg; opp. 5213 ha, ong. 11 000 inw. (92,5% Kath., 7,5% Prot.).

L. bestaat uit twee dorpen, nl. Loon op Zand met ong. 2500 inw. en Kaatsheuvel met ong. 8500 inw. Deze gem. omvat vijf parochies: L., Kaatsheuvel (2), St.

Joachimsmoer en Berkdijk. Loonschendijk is een Prot. buurtschap. Landbouw, veeteelt en een zeer belangrijke leder- en schoennijverheid (ong. 2000 arbeiders).

L. fabriceert de meeste schoenen van alle gem. in Nederland. L. is rijk aan nog grootendeels ongerept natuurschoon: uitgestrekte zandverstuivingen, heidevelden en dennenbosschen, waarvan ong. 600 ha in bezit is van de Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten en ong. 350 ha van de Levensverzekering Mij. Noord-Braband; vermaard om zijn schoonheid is de Roestelberg.

De gem. L. is in 1811 ontstaan uit de vroegere heerlijkheid L. Het kasteel is nog steeds bewoond; prachtige beukenlanen liggen er om heen.

Op de binnenplaats staat een schuur, die tijdens de Prot. overheersching als kerk werd gebruikt. L. heeft een 15e-eeuwsche kerk met fraaien toren, in 1929 gerestaureerd. In Kaatsheuvel is gevestigd het missiehuis „St.

Antonius” van de Missionarissen van de Heilige Familie met apostolische school (klein-seminarie). v. Velthoven.