La Bouverie betekenis & definitie

Gem. in de prov. Henegouwen (XIII 176 C4), ten Z. W. van Bergen, in de Borinage; opp. 292 ha, ruim 8 000 inw., w.o. eenige Prot.; landbouw, steenkoolmijnen, ijzerindustrie.

Oudheidk. vondsten; maakte vóór 1845 deel uit van Trameries.