La Bassée betekenis & definitie

Gem. en kerspel, gewijd aan den H. Vedastus, in Fransch-Vlaanderen (XI 144 D3); 4 200 inw., Fransch sprekend. Nijverheid.

Kath. pensionaat voor middelb. onderwijs voor meisjes.