L’Italia farà da sè betekenis & definitie

(Ital.) = Italië zal alléén klaar komen. Devies van den Ital. vrijheidsstrijd van 1849. Onbekend is wie deze gedachte het eerst zóó formuleerde.

Koning Karel Albert van Sardinië waarsch. niet. Vgl. Fumagalli, Chi l’ha detto? (Milaan 51909, 327 vlg.).

Brouwer.