Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

2019-09-18

L’état c’est moi

betekenis & definitie

(Fransch) = De staat, dat ben ik. Toegeschreven aan Lodewijk XIV, die in de parlementszitting van 13 April 1655 deze woorden, in jachtcostuum en met de zweep in de hand, tot den voorzitter zou gesproken hebben. Sinds R.

Alexandre in zijn „Le musée de la conversation” (Parijs 41902) het protocol van die zitting (Reg. Xia 8390) liet afdrukken, gelooft niemand meer, dat deze absolutistische spreuk onder deze omstandigheden is uitgesproken. Brouwer.