Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 18-09-2019

Koelapparaat

betekenis & definitie

Een apparaat, in de geneeskunde gewoonlijk gebruikt in den vorm van een spiraalvormige buis, waardoor koud water wordt geleid. Het k. wordt geplaatst op het orgaan, waarvan men de temperatuur wil verlagen, bijv. een ontstekingshaard; op het hart tijdens zweetverwekkende proceduren (bijv. inpakkingen) of op het hoofd om congestie naar de hersenen tegen te gaan. Zie ook → Koeler. Mom.

< >