Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 18-09-2019

Kloon

betekenis & definitie

(biol.). Een kloon is samengesteld uit een willekeurig aantal individuen, die, door ongeslachtelijke voortplanting, uit eenzelfde organisme ontstaan zijn. Deze voortplanting kan geschieden:

1° door natuurlijke deeling (knollen, bollen, klisters, stolonen of uitloopers, afleggers, wortelstokken);
2° door kunstmatige deeling (stekken, entrijs);
3° door ontwikkeling van een embryo ten koste van een niet bevruchte cel van den kiemzak (→ parthenogenesis of ovogene apogamie) of van een di- of heteroploïde cel buiten den kiemzak (→ apogamie).

Lit.: Du Rietz, The fundamental units of biological Taxonomy, in: Svensk Botanisk Tidskrift (1930, 333428). Dumon.