Klacht betekenis & definitie

(recht) is de aangifte van een misdrijf door den benadeelden persoon. In algemeenen regel is k. niet vereischt opdat het Openbaar Ministerie de vordering tot straf moge instellen; zulks is alleen het geval voor de → klachtdelicten. Collin