Kauw betekenis & definitie

of torenkraai (Colaeus monedula spermologus), een tot de fam. der kraaien behoorende vogel. Lengte 31 cm, staart 13 cm. De schedel is blauwzwart, rug, vleugels en staart zwart met metaalglans, achterhoofd en wangen grijs, onderzijde grijsachtig.

Algemeene broedvogel op torens en ruïnen, in holle boomen, in klimop, in schoorsteenen, soms in konijnenholen. De eieren, 4 tot 6 in getal, zijn blauwachtig grijsgevlekt met grauwbruine vlekjes en stipjes. Op de weiden zoekt hij tusschen kraaien en spreeuwen zijn voedsel.

Is een alleseter (insecten, zaden, jonge vogels, noten, enz.). Zeer goed tembaar. Bernink.