Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 18-09-2019

Kattegat

betekenis & definitie

Ondiepe zee tusschen Jutland en Z. Zweden, door het Skagerrak met de Noordzee en door Sont en Groote en Kleine Belt met de Oostzee verbonden. De scheepvaart volgt vooral de diepere geul langs Zweden.

Er komt een zoute onderstroom uit de Noordzee en een bovenstroom van zoetwater uit de Oostzee. Veel stormen.fr. Stanislaus.