Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

Kapoen

betekenis & definitie

Vetgemeste jonge haan, wiens teelballen zijn weggenomen (kapoeneeren). Het k. is in onbruik geraakt, omdat men even goede resultaten bereikt met bepaalde rassen, die geschikt zijn om in de jeugd reeds vetgemest te worden. Men moet dan echter zorgen, dat de geslachten reeds vroegtijdig van elkaar worden gescheiden.

Verhey