K.N.S.M betekenis & definitie

Afk. voor Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. → Stoomboot Maatschappij Nederland.