Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 15-08-2019

Justitie

betekenis & definitie

Term, gebruikt voor alles, wat behoort tot de rechtspleging in den ruimsten zin van het woord; ook wel in engeren zin voor rechterlijke macht. → Rechtspraak; Rechterlijke macht; Departement (sub Dept. van Justitie).