Jury Krizanic betekenis & definitie

Kroatisch Kath. priester en Pan-Slavist. * 1618, ♰ 1682. Stamde uit Kroatië, opgevoed te Padua en Rome en in 1642 tot priester gewijd. Zijn gansche leven heeft K. krachtdadig medegewerkt aan de bekeering der Oostelijke Christenen tot de Kath.

Kerk. Hij verbleef in Rusland van 1659 tot ’76, werd naar Siberië verbannen en schreef te Tobolsk zijn meeste werken over politiek, Rusland, het Orthodox geloof, de Slavische talen en geschiedenis. Hij stelde een grammatica samen, welke een sleutel op alle Slavische talen moest zijn.

K. wenschte een groot, alle Slaven omvattend, Kath. rijk onder aanvoering van Rusland. Na terugkeer uit Siberië was K. in het Dominicaner klooster te Wilno en sneuvelde waarschijnlijk bij de verdediging van Weenen in het leger van Sobieski als aalmoezenier.Lit.: Jagic, K. (Kroatisch, 1917); Pierling, Un Panslaviste et Missionnaire; H. J. A. van Son, Autour de K. (1934). v. Son.