Jury betekenis & definitie

(Belg. recht), college van twaalf burgers, belast met het oordeel nopens de schuld van personen, die terechtstaan voor het plegen van een misdaad. Assisen (Hof van).

In het Ned. recht onbekend, na de Fransche overheersching bij Souverein Besluit van 11 Dec. 1813 afgeschaft.