Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 15-08-2019

Jenever

betekenis & definitie

Alcoholische drank door gisting en distillatie uit granen en jeneverbessen gewonnen. ➝ Branderij.