Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 15-08-2019

Jan zonder Vrees

betekenis & definitie

Hertog van Bourgondië. * 28 Mei 1371 te Dijon, ♱ 10 Sept. 1419 bij Montereau. Zoon van Philips den Stouten en Margaretha van Vlaanderen.

Huwde in 1385 met Margaretha van Beieren, de dochter van den graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Zijn heele bestuur (sinds den dood van zijn vader in 1404 over Bourgondië, sinds dien van zijn moeder in 1405 over Vlaanderen en Artois) stond in het teeken van den strijd met Lodewijk van Orleans, die zijn mededinger was voor het regentschap over den voor de regeering ongeschikten koning Karel VI van Frankrijk.

In 1407 werd Lodewijk van Orleans op aanstoken van J. vermoord. Dit leidde tot den burgeroorlog van de Bourguignons en de Armagnacs (zoo genoemd naar Bernard van Armagnac, schoonvader van den vermoorde).

Bij een onderhoud met den dauphin (den lateren Karel VII) werd J. vermoord. Lit.: Kervyn de Lettenhove, Jean sans peur (1861).