Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 15-08-2019

Jacques

betekenis & definitie

Baron van Dixmuide, Belgisch generaal en koloniaal ambtenaar. *24 Febr. 1858 te Stavelot, ✝24 Nov. 1928 te Brussel. Na zijn militaire studiën trok hij naar Kongo, waar hij een groot aandeel had in het veroveren van het Kongogebied; in 1895 werd hij algemeen commissaris van het nieuwe district Leopold II-meer; in 1902 voerde hij het bevel over de expeditie naar Katanga.

In 1905 hernam hij zijn functie bij het leger als commandant van het XIe linieregiment; als kolonel had hij een groot aandeel in den weerstand van het Belg. leger gedurende de gevechten om Diksmuide, 18-20 Nov. 1914. Ter erkenning van deze bewezen diensten verkreeg hij den titel van baron de Dixmude. Uytterhoeven.Lit.: J.K. Verhoeven, Congoheld J. de D. (Antwerpen 1930).

2° Norbert, Luxemburgsch Duitsch schrijver van exotische, ietwat journalistisch-oppervlakkige avontuurromans. *6 Juni 1880 te Luxemburg.

Voorn. werken: Funchal (1908); Der Hafen (1910); Piraths Insel (1917); Landmann Hal (1919); Dr. Mabuse (1921); Gold in Afrika (1931).