Jaardagsstijl betekenis & definitie

De j. of Nieuwjaarsstijl laat het jaar op 1 Jan. beginnen. → Jaar (sub Jaarbegin). Hij was in de M.E. lang niet de meest verbreide jaarstijl.

Als afkomstig uit den heidenschen tijd (Juliaansche kalender) was de Kerk aanvankelijk tegen dit jaar begin gekant en het concilie van Tours (567) bedreigde zelfs liet gebruik ervan met excommunicatie. Al vroeg echter heeft de Kerk, door op 1 Jan. het feest van O.

H. Besnijdenis te plaatsen, dien datum een kerkelijke beteekenis gegeven.

De j. komt voor in Spanje (5e-14e eeuw), Portugal (5e-15e e.), Engeland (11e en 12e e.), in de Duitsche rijkskanselarij vooral in de 14e eeuw, vervolgens in het bisdom Münster (14e e.), Frankfort a. M. (14e en 15e e.), Mainz (15e e.), Noorwegen (15e e.).

Eerst in de 16e eeuw wordt de j. vrij algemeen in Europa. In de Nederlanden wordt hij in 1575 aangenomen.

De pauselijke kanselarij volgt den j. sedert 1621 voor breven, sedert 1691 ook voor bullen. Het laatst werd hij ingevoerd in Engeland (1751) en in de republiek Venetië (1797).Zie ook Jaarsdag. v. Campen