Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 15-08-2019

2019-08-15

Jaar en dag

betekenis & definitie

Uitdrukking, die in de oude rechtsbronnen veelvuldig voorkomt ter aanduiding van een termijn, die bij verkrijging of verlies van recht verstreken moet zijn. De duur van dezen termijn is echter niet overal dezelfde.

Soms is er mede bedoeld een termijn van één jaar en één dag, soms ook van één jaar, zes weken en drie dagen. Elders weer duurt de termijn één jaar en dertig dagen. → Jaarding. Hermesdorf.