Jaak Lemmers betekenis & definitie

Vlaamsch schrijver. * 28 Mei 1887 te Antwerpen, † 7 Dec. 1932 aldaar; onderwijzer. Hij poogde met zijn Historische Verbeeldingen (1926) het neo-Romantisch verhaal in eer te herstellen: in deze drie verbeeldingen, een Fransche, een Romeinsche en een Russische, transponeert hij zijn eigen gemoedsleven in dat der hoofdpersonen en omweeft het met een rijkgestoffeerd kader.

Werken: Uit Beloken Tijd (acht verhalen, 1919); Menschen en Dingen (twaalf studietjes, 1921); Het bonte Leven (negen gesprekken, 1928).

A. Boon.