J. Koopmans betekenis & definitie

Letterkundige. Onderscheidde zich, als medewerker aan De Beweging, door zijn heldere studies over de geschiedenis der Ned. letterkunde, speciaal in de 17e en 18e eeuw.

Werken: Mnl. Romans (1921); Letterk. studies (o.a. over Vondel en Hooft, 2 dln. 1908 en 1933).