Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 15-08-2019

Inslag

betekenis & definitie

Inslag of schot (textiel), het dwarsliggende stelsel draden van een → weefsel, dat vervlochten is met het stelsel draden in de lengterichting, genoemd → ketting of schering. De i. wordt door middel van de spoel of het weefschuitje in den telkens wisselenden sprong, d.i. een opening tusschen de kettingdraden, ingeschoten.

Kleur en materiaal kunnen voor alle i. hetzelfde zijn, of in bepaalde volgorde afwisselen. In het laatste geval moeten → weefgetouwen met bakwisseling toepassing vinden. Schroeder