Ierseke betekenis & definitie

Meer bekende schrijfwijze voor den ofcieelen plaatsnaam → Yerseke.