Iersche Zee betekenis & definitie

Zee, gelegen tusschen Engeland en Ierland (XII 464 D 5). Zij staat met den Atlantischen Oceaan in verbinding in het N. door het Noorderkanaal, in het Z. door het Zuider- of St.

Georgekanaal. De diepte bedraagt in het midden 100 tot 170 m, ten O. van Man 20-40 m.

De stroom wordt vooral beheerscht door de zoowel den Noordelijken als Zuidelijken ingang binnendringende getijgolf en den wind; door den invloed van de uitloopers van den Golfstroom (Iersche stroom) overheerschen echter een weinig de Noordelijk gerichte stroomen. De zeer drukke scheepvaart wordt bemoeilijkt door de zware getijstroomen, veel mist en veel storm, doch vergemakkelijkt door tal van kustlichten en lichtschepen. Wissmann