Iersche Stroom betekenis & definitie

is de weinig gebruikelijke naam, welke gegeven wordt aan den Atlantishen Stroom (Golfstroom), waar hij, na den Atl. Oceaan overgestoken te zijn, tegen de kust van Ierland aanstroomt.

Het grootste gedeelte van het water gaat tusschen Engeland en Ijsland door en verder om de N.O. Een klein gedeelte gaat door de Iersche Zee en een nog kleiner door het Kanaal. ➝ Atlantische Oceaan (sub Zeestroomen).Wissmann.