Iersch stelsel betekenis & definitie

Een bepaalde vorm van het progressieve gevangenisstelsel, dat uitgaat van de gedachte, dat de overgang van vrijheid naar gevangenis zoo streng mogelijk en van gevangenis naar vrijheid zoo geleidelijk mogelijk moet zijn (→ Gevangeniswezen), met deze bijzonderheid, dat de gestrafte na ontslag uit het strafgesticht niet dadelijk in voorwaardelijke vrijheid komt, maar eerst in een inrichting verblijft. Bosch van Oud-Amelisweerd