Iacopo Nardi betekenis & definitie

Florentijnsch geschiedschrijver. * 1476 te Florence, ✝ 1563 te Venetië. Aanvankelijk volgeling van Savonarola; later de tegenpartij dienend, werd hij naar Venetië gezonden als leider der aldaar wonende Florentijnen.

Schreef in zijn jeugd comedies in den geest van ➝ Boccaccio, als L’Amicizia, daarna historische werken: La Vita di Antonio Giacomini en de vermaarde Istorie della città di Firenze in 10 dln. Hierin wederom invloed merkbaar van Savonarola.Lit.: A. Pieralli, La vita e le opere di I. N. (Florence 1901).

Ellen Russe.