Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 22-07-2019

Handgeld

betekenis & definitie

Handgeld - vroeger, vooral onder vrijwillig dienende militairen van lageren rang, gebruikelijke term voor dienstpremie. Het was een som gelds, welke het dienstnemen als vrijwillig soldaat in tijden, dat het legerbestuur op deze menschen prijs stelde, moest aanmoedigen.

Deze was grooter, naarmate de aanwerving omvangrijker moest zijn. Zoo werd bijv. ten tijde van den Atjeh-oorlog een h. uit gekeerd van enkele honderden guldens.

Misbruik van het opeens verkregen geld kwam nogal eens voor; niet zelden werd de verkregen som gelds in zeer korten tijd verbrast; vandaar dat men later slechts een klein gedeelte bij het in dienst treden uitbetaalde en de rest op een later tijdstip of zelfs na de dienstverlating. Tegenwoordig wordt in het Ned. leger geen h. meer gegeven. v.

Leeuwen.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!