Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 22-07-2019

Halve Maanwerk

betekenis & definitie

Halve Maanwerk - buitenwerk der Oud-Ned. versterkingswijze. Het is een ravelijn vóór de punt van een bastion.