Haaksbergen betekenis & definitie

Haaksbergen - Gem. in de prov. Overijsel in het Z. van Twente; gelegen aan den spoorweg Enschede— Ruurlo.

Opp. 10 200 ha, meerendeels Diluviaal zand met in het Z. en Z.O. eenig hoogveen en Tertiaire leem; grond meerendeels woest, verder voor landbouw en veeteelt in gebruik. Ruim 7 500 inw., waarvan 65% Kath. (St.

Pancratiuskerk uit 16e e.). Bevolking neemt toe door zoutontginning in het Noorden.

H. heeft textielindustrie. Wierdsma