Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 06-06-2019

2019-06-06

H.J. Fleure

betekenis & definitie

Eng. anthropogeograaf; * 1877 te Channel Isles; hoogleeraar aan de univ. te Manchester; secretaris van de Geographical Association; uitgever van Geography, dat voor 1929 Geographical Teacher heette. F. vormde zich als bioloog en kwam later tot de anthropologie.

Was de eerste lector in de geogr. aan de univ. te Aberystwyth (1906), later (1917) prof. aan deze univ., welke ook de eerste was in Engeland, die de geogr. als vak van onderwijs erkende. Onder den naam van „human geography” zijn F.’s werken veel meer sociologische tractaten.

Het vaststellen van den invloed van het „milieu” op soc. polit. en econ. problemen vormt het geogr. element in die werken.Werken: Human geogr. in Western Europe (Londen 1918); The peoples of Europe (Oxford 1922); An introd. to geogr. (Londen 1922); The corridors of time (8 dln. Oxford, serie 1927—’33). Lefèvre