Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 22-07-2019

2019-07-22

Godloochenaar

betekenis & definitie

Godloochenaar - → Atheïsme.