Gewicht betekenis & definitie

Gewicht - 1° ➝ Maten en gewichten.

2° ➝ Zwaartekracht.
3° Wisk. a) Algebra. Onder het g. van een uitdrukking van de gedaante a²₀ a⁵₁ a³₂ verstaat men de som van de indices van alle factoren, dus 2 x 0 + 5 x 1 + 3 x 2 + , want de factor a0 komt tweemaal voor, enz. b) Practische wisk. Zijn x1 x2, xp uitkomsten van waarnemingen eener getallengrootheid, dan kan aan iedere xi een geheel positief getal ni (haar g.) zijn toegekend, dat aangeeft, dat ni waarnemingen van bepaalde nauwkeurigheid (standaardnauwkeurigheid) een gemiddelde opleveren met een ➝ middelbare fout gelijk aan die van xi. De gemiddelde waarde van de waargenomen grootheid stelt men nu gelijk aan n1x1+n2x2+ +npxp/n1+n2+ +np.

J. Ridder.