Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-07-2019

Geraamte

betekenis & definitie

Geraamte - (dierk.), ➝ Skelet; voor voorst. in de kunstDood (kunst).

Geraamte, constructief, is een vak- of raamwerk, dat aan een constructie stijfheid en sterkte verleent. Is gewoonlijk drager van het bekleedingsmateriaal. Door doelmatige constructie kan dit materiaal de stijfheid van het g. verhoogen; neemt dan ook krachten op en maakt feitelijk deel van het g. uit. De bekleeding blijft normaal geheel spanningsvrij. Een belangrijke gewichtsbesparing kan er door verkregen worden.

In een spoorwegrijtuig omvat het uit profielijzer geklonken (modem geheel gelascht) grootendeels stalen bakgeraamte: het onderraam, omgrensd door grondboomen en bufferbalken; de opstaande stijlen met hemelboom; de daktoogen. Hierop wordt de plaatbekleeding van wanden en dak aangebracht. Het geheel vormt een zeer stijve, doosvormige constructie (déraillementen, botsingen).

Beijnes.