Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-07-2019

Geluk

betekenis & definitie

Geluk - (iconogr.), → Fortuna.

Eeuwig geluk is het g. van de verstandelijke schepselen, die God aanschouwen mogen in het → eeuwig leven, dat algeheele bevrediging schenkt. → Aanschouwing Gods.