Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 04-07-2019

Gelijkzwevende temperatuur

betekenis & definitie

Gelijkzwevende temperatuur - In een volledig toonstelsel is het aantal tonen tusschen C en c zeer groot (zoo zijn bijv. Cis en Des iets verschillend, evenzoo Eis en F, Cisis en D, enz.).

Bij een instrument met vaste tonen, zooals de piano, waar het onmogelijk is al die tonen aan te brengen, past men een verdeeling toe met gelijkzwevende stemming of temperatuur; hierbij wordt het octaaf C-c in 12 gelijke intervallen verdeeld:Cis Dis Fis Gis Ais C of D of E F of G of A of B c Des Es Ges As Bes Daar gelijke intervallen overenkomen met gelijke verhoudingen in trillingsgetal en de aantallen trillingen van C en c zich verhouden als 1:2, moet de verhouding der trillingsgetallen van 2 opeenvolgende tonen zijn 1:

< >