Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-07-2019

2019-07-04

Gelijkstroom

betekenis & definitie

Gelijkstroom - Gelijkstroom is de electrische stroom in den gesloten geleider, ontstaan door het aanleggen aan een constante spanning, waarbij het verband tusschen spanning, stroom en weerstand beheerscht wordt door de Wet van Ohm: E = iru. G. wordt verkregen door gelijkrichting van wisselstroom in dynamo’s of in kwikdampgelijkrichters (→ Gelijkrichters).

Het gebruik van g. staat naast dat van wisselstroom, doch het groote voordeel van g. is gelegen in de mogelijkheid van het tijdelijk opzamelen van groote hoeveelheden electrische energie in accumulatoren. Pot Voor geneesk. behandeling met gelijkstroom, → Electrotherapie.