Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-07-2019

Geheel getal

betekenis & definitie

Geheel getal - De geheele getallen 0,+1,—1,+2,—2 enz. heeten ook wel geheele rationale getallen, in tegenstelling met de geheele ➝ algebraïsche getallen.