Gedicht betekenis & definitie

Gedicht - in de poëzie een naar vorm en inhoud afgesloten geheel, rijk aan rhythme, meestal met een systeem van maat en rijm, al of niet uit strophen opgebouwd, gering of aanmerkelijk van omvang. Onder dezen naam vat men alle producten en versvormen van lyriek, epiek, didactiek en dramatiek samen; zelden echter noemt men een drama een gedicht. ➝ Prozagedicht.

v. d. Eerenbeemt.