Gaarkeuken betekenis & definitie

Gaarkeuken - inrichting, die gelegenheid tot goede en goedkoope consumptie biedt. G. zijn vaak met Gezellenhuizen vereenigd, zooals bijv. in Duitschland bij de Kolpingvereine (St.

Josefgezellen-vereenigingen). Zij werden opgericht om te voorzien in de behoefte aan een goed en niet duur middagmaal bij de arbeiders, die ver buiten hunne woonplaats in industrie-centra werkzaam zijn.

In Ned. werden G. opgericht in het mijngebied en, naar het voorbeeld van de Kolpingvereine, met Gezellenhuizen verbonden. Meer bekend zijn de coöperatieve keukens, die vooral tijdens den Wereldoorlog in de grootere plaatsen tot stand kwamen, en met g. op één lijn kunnen worden gesteld.

In deze keukens bedroegen de prijzen voor een middagmaal slechts 40 tot 45 ct. G. bestaat thans nog in België in vele sociale inrichtingen.