Gaan betekenis & definitie

Gaan - is die wijze van voortbewegen, waarbij de nieuwe steun (of hang aan) op het eene lichaamsdeel reeds is verkregen, voordat die op het andere is opgeheven. Het gaan wordt verdeeld in gewoon en kunstmatig gaan.

Voorbeelden van dit laatste zijn: gaan met dijheffen, met onderbeen heffen, gaan met aansluiten, gaan met tusschentred.J. H. Custers.