Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 03-07-2019

Frankfort, Henri

betekenis & definitie

Frankfort, Henri - Ned. Oriëntalist; * 1897 te Amsterdam; verbonden aan het Oriental Institute van Chicago en sinds 1933 ook aan de gem. univ. van Amsterdam.

Als leider van de Irak-expeditie (sinds 1929) van het Or. Inst. van Chicago voerde hij opgravingen uit in vsch. plaatsen (Tell Asmar, Chafadzje, Chorsabad), waarover hij rapporten publiceerde.Voorn. werken: Studies in Early Pottery of the Near East (I, Mesopotamia, Syria and Egypt and their earliest Interrelations; Londen 1924, Royal Anthrop. Inst.); The Cenotaph of Seti I at Abydos (2 dln. Londen 1933; Eg. Explor. Soc.); Opgravingsrapporten, in Oriental Inst. Comm. nr. 13 (1932), nr. 16 (1933), nr. 17 (1934) (Chicago); Archaeology and the Sumerian Problem (Chicago 1932; Studies in Anc. Oriental Civil. nr. 4).

Simons.

< >