Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 22-07-2019

Formaat

betekenis & definitie

Formaat - 1° De grootte van zetsel in de lengte en breedte;

2° Bepaalde grootte en indeeling van een drukvorm;
3° Grootte van devsch.papiersoorten. Ronner

Reeds vrij lang wordt er naar gestreefd het gebruik van zgn. normaal-papierformaten te bevorderen. In Nederland werd daartoe op 25 Sept. 1917 een Rijkscommissie in het leven geroepen, tot wier taak ook behoorde het ontwerpen van standaard-formaten. In 1920 bracht deze commissie rapport uit, welk rapport leidde tot het Papierbesluit van 9 Maart 1922. Practisch zijn de hierin vastgestelde formaten niet van veel beteekenis geworden. De Deutsche Industrie Normen Ausschuss heeft formaten, Din-formaten, vastgesteld volgens de formule \/ 2 : 1, een verhouding, waarbij lengte en breedte tot elkaar staan als de diagonaal en de zijde van een vierkant. Al deze formaten zijn afgeleid uit de afmetingen van een eenheidsvel van 1 m2 Bij de vroegere formaten onderscheidde men in kwarto, folio, octaaf, boek- en courantenformaat.

De dinformaten, als norm aangenomen in België, Duitschland, Hongarije, Noorwegen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjecho-Slowakije en Zwitserland, worden onderscheiden in de grondformaten, de A-reeks, met als uitgangspunt het formaat A0 (= 841 x 1189 mm), en de formatenreeksen voor afgeleide papiergrootten, de B-, C- en D-reeksen. Er zijn 13 A-formaten vastgesteld, nl.:

A0 = 841 x 1189 mm A7 = 74 x 105 mm A1 = 594 x 841 mm A8 = 52 x 74 mm A2 = 420 x 594 mm A9= 37 x 52 mm A3 = 297 x 420 mm A10 = 26 x 37 mm A4 = 210 x 297 mm A11 = 18 x 26 mm A5 = 148 x 210 mm A12 = 13 x 18 mm A6 = 105 x 148 A13 = 9 x 13 mm De meest gebruikte formaten zijn A4, brieven, A5, memorandums, A6, briefkaarten. Voor boeken en brochures worden de formaten A4, 5, 6, 7 en 8 gebruikt. C. Janssens