Familiehoofd betekenis & definitie

Familiehoofd - bij de teelt van bietenzaad is een moederplant, die de gewenschte eigenschappen zooveel mogelijk in zich vereenigt (hoog suikergehalte, hoog droge-stof gehalte, goeden vorm, hoog gewicht enz.). Een aantal f., ver van andere bieten bijeengeplant, wordt bestoven door nagenoeg gelijkwaardig stuifmeel, zoodat de waarde van de nakomelingschap (familie) van één f. in hoofdzaak bepaald wordt door de moederplant: het f.

Alleen uit de beste families worden weer opnieuw een aantal f. uitgezocht, terwijl de rest van de bieten dezer families voor verdere zaadwinning voor den verkoop dienen. Langs dezen weg ontstond o.a. de zeer goede suikerbiet Kühn P. van den Ned. kweeker Kühn te Naarden. Dewez.