Faber van Bouma betekenis & definitie

Faber van Bouma, - Gellius (Jelle Smit), pastoor te Jelsum bij Leeuwarden, een der eerste Hervormingsgezinde priesters in Friesland; ✝ 1564. In 1536 ging hij openlijk tot het Prot. over en werd predikant te Norden (Oost-Friesland), later te Embden.