F.N. Kingsbury betekenis & definitie

Amerikaansch psycholoog; * 1881; privaat-docent aan de University of Chicago, daarna hoogleeraar in de psychologie aan de Ann Arbor University. Hij werkte samen met prof. dr. Komhauser aan de samenstelling en ijking van intelligentie-tests.